Parafia

Powołanie parafii:
1997-08 – 26
Adres: Wierzchowisko ul. Długa 90
42-233 MYKANÓW
tel. 34 328-71-97
dekanat: Mykanowski
region: Częstochowski
pow. częstochowski, woj. śląskie

Odpust:
Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza – IV Niedziela Wielkanocna

Doba Eucharystyczna: 23 marca

Inne kościoły i kaplice:
Kociół filialny p.w. NMP Matki Miłosierdzia w Woli Hankowskiej

Miejscowość:
WIERZCHOWISKO, Wola Hankowska 4 km, Wola Kiedrzyńska 3,5 km

Instytucje z pastoralną opieką parafii:
Szkoła Podstawowa, Wierzchowisko, tel. 34 328-72-10

Rys historyczny: W 1994 roku  ksiądz wikary parafii św .Andrzeja Boboli  w Kiedrzynie Sławomir Wojtysek został oddelegowany przez abp. Stanisława Nowaka  z misją utworzenia parafii na Wierzchowisku. Staraniem księdza wikariusza został nabyty i ogrodzony plac pod budowę kościoła,a także zgromadzono część materiałów  budowlanych i podłączono media (gaz,światło,woda). Parafię erygował 13.09.1997 r. arcybiskup Stanisław Nowak wyłączając jej teren z parafii św. Alberta Chmielowskiego w Częstochowie. Odtąd jedna Msza św. w niedziele i święta była sprawowana w istniejącej w Wierzchowisku, na prywatnej posesji kaplicy, a druga w kaplicy znajdującej się w Woli Kiedrzyńskiej. Kamień węgielny pod powstający nowy obiekt sakralno-duszpastersko-mieszkalny w Wierzchowisku, będący siedzibą parafii, poświęcił 4.06.1997 r. na Jasnej Górze papież Jan Paweł II. Budowy świątyni parafialnej wraz z zapleczem, w latach 1998-2004, według projektu arch. Marii Musialskiej, podjął się pierwszy proboszcz ks. Sławomir Masłowski. On też rozpoczął w 2002 r. stawianie kościoła filialnego w Woli Hankowskiej, którego projekt przygotowała arch. Beata Konieczniak, a jego następca ks. Marek Jachna dokończył dzieła budowy. Aktu wmurowania kamienia węgielnego i poświecenia wzniesionej budowli dokonał 21.11.2004 r. arcybiskup S. Nowak. Do ważniejszych prac przeprowadzonych w tej świątyni w ostatnich latach należą, m.in.: urządzenie prezbiterium (w granicie) oraz pomalowanie wnętrza i założenie nowych drzwi. Kościół parafialny otrzymał w tym czasie m.in. nową posadzkę i witraże. Oba obiekty są obecnie wykańczane w środku i wyposażane w konieczne sprzęty kościelne.

Opracował: ks. dr hab. Paweł Wolnicki