ZADUSZKI

Od 1 do 8 listopada modlimy się za naszych zmarłych w wypominkach oktawalnych jutro o godz. 8.30 i na Woli Hankowskiej o godz. 10.00. Od poniedziałku do soboty w Wierzchowisku o godz. 17.30 i na Woli Hankowskiej o godz. 16.00. Jeśli musisz zostać w domu, pomódl się w tych godzinach za naszych zmarłych jedną cząstką różańca. Jeśli nie możesz dostarczyć kartki z wypominkami na kartce, wyślij je drogą mailową: kancelaria@parafia.wierzchowisko.pl Możesz też tą drogą przysłać imiona i nazwiska zmarłych polecanych w wypominkach rocznych, które rozpoczniemy w niedzielę 15 listopada.

WIECZNY ODPOCZYNEK DAJ IM DAĆ PANIE, A ŚWIATŁOŚĆ WIEKUISTA NIECHAJ IM ŚWIECI.