Wszyscy Święci i modlitwa za zmarłych

Wszystkich Świętych – jak każda uroczystość w Kościele – ma charakter bardzo radosny. Radujemy się z faktu, iż bardzo wielu naszych zmarłych dostąpiło już zbawienia i przebywa u Boga w niebie. Cieszymy się z wielkiej rzeszy świętych, których znamy, ale i z tych o których pamięć nieraz zaginęła. Wstawiennictwa Świętych wzywa się w szczególnie ważnych wydarzeniach życia Kościoła. Śpiewa się wówczas Litanię do Wszystkich Świętych.

Dzień Wszystkich Świętych przypomina prawdę o powszechnym powołaniu do świętości. Każdy chrześcijanin, niezależnie od konkretnej drogi życia, jest powołany do świętości.

WARUNKI UZYSKANIA ODPUSTU

W Od 1 do 8 listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza, odmówienie modlitwy za zmarłych i modlitwy w intencji Ojca św.

Codziennie od 1 do 8 listopada modlimy się za naszych zmarłych o Ich zbawienie o godz. 17.30 a na Woli o godz. 16.00. a w uroczystości i niedziele o godz. 8.30 a na Woli o godz. 10.00. Rozpoczynamy modlitwą różańcową ( 1 cząstka różańca) i następnie Mszą Świętą w intencji zmarłych – wypominki oktawalne.

W ciągu roku modlimy się wypominkami rocznymi w każdą niedzielę o godz. 8.45 a na Woli o godz. 10.25 dziesiątką różańca – wypominki roczne.

Pamiętajmy o modlitwie za naszych przodków gdyż to nasza powinność wynikająca z wdzięczności za przekazanie życia, wiary, kultury i wartości materialnych.