Adwent

Od I Niedzieli Adwentowej rozpoczynamy nowy rok liturgiczny, którego hasło programu duszpasterskiego brzmi: ” WIERZĘ W KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY„. Przygotowujemy się do przyjścia Chrystusa poprzez praktyki religijne. Pierwsza to udział w Mszach Świętych Roratnich, których hasło brzmi ” Z narodzeniem Jezusa było tak…„. Zapraszam na roraty przede wszystkim przygotowujących się i wdzięcznych za przyjęcie sakramentów świętych t.j. I Komunii Świętej, Sakramentu Bierzmowania. Przygotowujemy się do rekolekcji adwentowych ok III Niedzieli Adwentu t.j. od niedzieli 11 grudnia. Rekolekcjonistą będzie ks. kan. dr inż. Damian Kwiatkowski. Wspieramy ubogich naszymi darami jałmużny ofiarując dobra materialne potrzebującym na obszarach objętych wojną – na Ukrainie i potrzebującym z naszej parafii. Wspieramy „Caritas” zakupem świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Świece małe – 10zł. a duże – 20zł. Chcemy uradować naszych najmłodszych darami od św. Mikołaja ofiarami na paczki po Mszach Św. Do Waszych domów dotrą wolontariusze zanoszący opłatki na stół wigilijny. Jeśli nikt nie dotrze, to opłatki są do odebrania w kościele w zakrystii. Ofiary składane przy tej okazji będą przeznaczone na zagospodarowanie otoczenia kościoła – zapłatę nasadzeń, zorganizowania i troski o rabatki. Życzę owocnego przeżywania czasu danego od Pana Boga! Wasz Proboszcz – ks. Marek Jachna