WIELKANOC!!!

Jezus Chrystus, który pokonał śmierć i rozświetlił to co mroczne oraz tchnął nadzieję tam, gdzie smutek, niech przenika każdą sferę życia. Niech radość, którą promieniuje wielkanocne Alleluja, będzie radością całego stworzenia. Niech wiara płynąca ze Zmartwychwstania Chrystusa napełnia serce człowieka gorącym pragnieniem chwały nieba. Życzę, aby Chrystus Zmartwychwstały hojnie obdarzał swoimi łaskami i darzył pomyślnością. A Matka Boża Miłosierdzia niech otacza swoją opieką i wyprasza potrzebne siły na każdy dzień. ks. Marek Wasz proboszcz.