XX Niedziela Zwykła – 20.VIII.2023r.

 1. Trwa miesiąc sierpień – czas abstynencji od napojów alkoholowych.
 2. Dzisiaj zbiórka do puszek na archidiecezjalne uczelnie katolickie.
 3. Za tydzień w niedzielę zbiórka do puszek dla „Caritas” dla poszkodowanych powodzią w Słowenii.
 4. We wtorek o godz. 19.00 spotkanie przed festynem. Zapraszam wszystkich chcących wziąć udział w przygotowaniach.
 5. 23 sierpnia – środa – to dzień w którym bierzemy udział w Nowennie przed Uroczystością NMP Częstochowskiej uczestnicząc w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę. Ruszamy z pielgrzymką o godz. 15.30 w kierunku ul. Szkolnej, następnie idziemy chodnikami przez ul. Św. Br. Alberta, Michałowskiego, Obr. Westerplatte, Szajnowicza – Iwanowa i ks. J. Popiełuszki w wchodzimy na Jasną Górę od Alei NMP. Mieszkańcy Woli Hankowskiej i Kiedrzyńskiej mogą rozpocząć pielgrzymkę pod kapliczką św. Wawrzyńca o godz. 15.00 i dojdą do kościoła parafialnego na godz. 15.30. Msza Św. Na Szczycie jasnogórskim o godz. 18.30.
 6. W piątek 25 sierpnia odbędzie się uroczysta procesja z Archikatedry na Jasną Górę. Rozpoczęcie nieszporami o godz. 17.15. Msza Św. na Szczycie o godz. 19.00. W tym roku intencją procesji będzie zaproszenie NMP Częstochowskiej w kopii obrazu do peregrynacji w naszej Archidiecezji. W naszej parafii będziemy gościli obraz Matki Bożej w lutym 2025r.
 7. W sobotę Uroczystość NMP Częstochowskiej. Msze Św. o godz. 18.00 i na Woli o godz. 17.00. Pamiętajmy o przystrojeniu domów np. flagami.
 8. Rozpoczęliśmy przygotowania do XII Święta Dziękczynienia i festynu z tej okazji. Bardzo proszę o przygotowanie lub przyniesienie darów na fanty do loterii fantowej. W tej sprawie przedstawiciele parafii zawitają też do Waszych domów. Za wszelką pomoc i zaangażowanie serdecznie dziękuję. W tym roku pierwszy raz każda rodzina dostanie imienne zaproszenie na Święto Dziękczynienia i na festyn. Zaproszenia dostaną tylko zdeklarowani katolicy, którzy przyjmują księdza po kolędzie i korzystający z posług parafialnych. Będzie to też okazja do złożenia ofiary na potrzeby materialne naszego Kościoła. Epidemia przerwała zwyczaj chodzenia po domach przez przedstawicieli parafii zbierających składkę na parafię. Niech otrzymane przez Państwa koperty będą okazją do wznowienia lub rozpoczęcia zwyczaju ofiar na cele naszej wspólnoty. Obecnie mamy do spłacenia bruk przy wjeździe na plac kościelny i gromadzimy środki aby w przyszłości wybrukować całość placu. Za zrozumienie i ofiary serdecznie dziękuję.
 9. W poniedziałek wspomnienie Św. Piusa X, we wtorek NMP Królowej, w czwartek Święto Św. Bartłomieja
 10. Dziękuję za wysprzątanie kościoła rodzinie mającej uroczystość ślubną. Bardzo proszę o przygotowanie świątyni rodziny z ul. Tęczowej – środkowej części i ul Lipowej.
 11. Polecam tygodnik „Niedziela” z dodatkiem. Cena 10zł.
 12. Spotkanie chóru w ??? o godz. 19.00.

Proboszcz