XXIII Niedziela Zwykła – 10.IX.2023r.

  1. Bardzo serdecznie dziękuję za udział w Święcie Dziękczynienia i w festynie dziękczynnym. Dziękuję szczególnie tym, którzy przygotowali Święto – zespołowi Szyżka- Band, chórowi, Służbie Liturgicznej ołtarza, ks. drwi hab. Pawłowi Sobierajskiemu za przewodniczenie świętu, p. Annie za przeprowadzenie prezentacji stanów i zawodów i za konferansjerkę na scenie, za przygotowanie świątyni i wszystkim biorącym udział. Dziękuję za przygotowanie i udział w festynie. Dziękuję p. Marzenie za zbliżenie części nowej, osiedlowej do parafii, dziękuję panom i paniom, którzy przygotowali cały plac. Panom za ciężką pracę przy scenie, przy wiacie, obsługującym festyn p. Robertowi, artystom scenicznym – p Annie Bystroń – Jajkiewicz, Małgorzacie Szarek, Marcinowi Staszek, wszystkim obsługującym wszystkie odcinki, za przygotowane potrawy, ciasta, za występy na scenie, za udział w całej zabawie. Dziękuję wszystkim sponsorom, naszej szkole. Materialnym wymiarem jest dochód, który wyniósł 25412zł. Ta suma pozwoliła spłacić zadłużenie które pozostało po pracach przy wjeździe i chodniku w wysokości 18tys. Zł., z tej sumy przeznaczamy tradycyjnie 500zł. Na paczki św. Mikołaja. W kasie dzięki tym dochodom i wpłatom z prośby w zaproszeniach mamy już uskładane środki na realizację ułożenia kostki brukowej w wysokości 12.429,51zł.
  2. Dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Wychowania i kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców.
  3. W środę wspomnienie św. Jana Chryzostoma, w czwartek Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, w piątek NMP Bolesnej, w sobotę św. Korneliusza i Cypriana
  4. Do Waszych rodzin zostały rozesłane zaproszenia na z prośbą o wsparcie działań materialnych. Za zrozumienie serdecznie dziękuję.
  5. Dziękuję za wysprzątanie kościoła rodzinom z ul. Akacjowej. Bardzo proszę o przygotowanie świątyni rodziny z końca ul Tęczowej i Br. Alberta – części środkowej.
  6. Polecam tygodnik „Niedziela” z dodatkiem. Cena 10zł.
  7. Dzieci zapraszam do zakrystii po ziarenka.

Proboszcz